About Us

XE NÂNG
ANH NHẬT PHÁT

Xe nâng Anh Nhật Phát chuyên mua bán, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng xe nâng các loại.
Xe nâng Anh Nhật Phát chuyên mua bán, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng xe nâng các loại.
Xe nâng Anh Nhật Phát chuyên mua bán, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng xe nâng các loại.
Xe nâng Anh Nhật Phát chuyên mua bán, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng xe nâng các loại.
Xe nâng Anh Nhật Phát chuyên mua bán, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng xe nâng các loại.

1234
Khách hàng hài lòng
2345
awards winned
1234
time work
366
complete projects

Thành quả chúng tôi đạt được

Thu mua xe nâng cũ 70%
Bán xe nâng mới 90%
Bảo trì hàng tháng cho các công ty 80%
Sửa chữa xe nâng các loại 96%